tovewireen.se
BORÅS STADSTEATER 2010

Snart kommer tiden

 I denna fantastiskt fina pjäs av den danska dramatikern  Line Knutzon spelade Tove hembiträdet  "Lilla Oda - den dynamiska flickan". Regissör var Gunilla Johansson.