tovewireen.se
:

Situations-arkeologi

METOD FÖR AKTIV OCH KREATIV REFLEKTION
varför behövs en metod för att tänka?

 Ett tankens verktyg

Fakta:

Vi vet alla att det finns oerhört många tekniker för att kunna manipulera människors tankar. Några av dem är välmenande, välfungerande och uppbyggliga; andra är rentav olagliga, en del enbart oetiska eller bara obehagliga att utsättas för. Att tanken är och måste få vara fri är en grundläggande förutsättning för demokrati. Ingen människa har rätt att bestämma över vad eller hur en annan människa tänker. 

Men...

 Om vi likställer de fria tankarna med fria, vilda och ansvarslösa djur blir behovet av en metodik tydligare: Frihet från ansvar innebär bland annat att flockmentaliteten styr. Det är absolut fritt, naturligt, vackert - men också kaosartat: instinkter råder, våld eller hot om våld är främsta verktyget för att behålla makten, i strider vinner alltid den starkare. Om vi vill kunna använda djurens/tankarnas kraft konstruktivt, behöver vi kunna styra dem genom metodik: Vi "rider" eller "kör in dem", det vill säga vi inlemmar andra gemensamma grunder än de naturliga för att tillsammans med djuren/tankarna kunna samarbeta i den riktning vi önskar.  Det finns många olika metoder för detta: uppfostran, social kontroll, kulturella regler, utbildning, indoktrinering, religion, traditioner för att nämna några.

Så...

Att tänka är ett verb, det är någonting man gör.  Det spelar därför roll hur man gör när man tänker och vilka premisser man utgår ifrån när man tänker.

Praktiserandet av Situationsarkeologi styrker varje enskild människas tankars skydd mot otillbörlig påverkan utifrån. Med utgångspunkt i vetenskap och kalla fakta, tron på människors goda vilja, samt tålamod med och omsorg om både sig själv och sin nästa kan man med Situationsarkeologins hjälp träna sig att bli allt bättre på konstruktiv konfliktlösning och att komma ur låsta situationer. Självkänslan stärks dessutom och resultatet är en mer hållbar arbetsmiljö för alla.

Intresserad?

Boka en föreläsning till ditt företag!

Föreläsningen är ca 45 minuter läng. Efter en kort paus fortsätter vi sedan med ett eftersamtal, där det finns det plats för djupare frågor och längre reflektioner. Jag återvänder också gärna till er efter en tid för att återkoppla. Om så önskas finns då även en workshop att tillgå. 

Skicka ett mail om ni undrar något!

Filmad föreläsning från scenkonstbiennalen  

Tove Wiréen var inbjuden att föreläsa om Situationsarkeologi  på  Scenkonstbiennalen i Västerås 2022 (metoden då anpassad för skådespelare). Detta är en filmad  dokumentation av seminariet, med inklippta bilder från PP-presentationen. Inspelningen arrangerades och sänds i regi av Kulturakademins streamingkanal k-play.


Metodens Fundament

1. Vetenskapligt perspektiv, logik & fakta

2. Omsorg * 

3. Tillit **

* Omsorg om sig själv, såväl som om sin nästa
**  Tillit till människors goda vilja.


 Metoden som arbetsverktyg

  • Där det finns människor som samarbetar, där finns det konflikter av olika slag. När konflikten upplevs som konstruktiv av ena parten medan den andra tycker att situationen är oklar, svårgripbar, kanske rentav obehaglig; då uppstår problem. Det heter att man lär av sina misstag – samtidigt är det ganska vanligt är att människor är rädda för att göra fel eller skyggar inför konflikter.

  • Situationsarkeologi är konstruktiv konfliktlösning i skarpt läge. I låsta situationer tar man till metoden och låter den skapa ett vidgat utrymme för reflektion kring sakernas tillstånd för att finna en möjlig väg igenom.

  • Metoden är uppbyggd av ett antal förhållningssätt och procedurer, som grundar sig i de tre fundamenten här intill. När man lärt sig använda Situationsarkeologi är det precis som med cykling: Man bara gör det, och rör sig framåt.